#
Nazwa
*MMR
1
alessio1996
10 316 506 Mecze
Nilfgaard
0
0 Mecze
Scoia'tael
2 580
132 Mecze
Królestwa Pn.
2 584
128 Mecze
Skellige
0
0 Mecze
Potwory
2 572
115 Mecze
Syndykat
2 580
131 Mecze
2
Ern16
10 243 411 Mecze
Nilfgaard
2 560
42 Mecze
Scoia'tael
2 567
107 Mecze
Królestwa Pn.
2 553
76 Mecze
Skellige
2 453
30 Mecze
Potwory
2 494
55 Mecze
Syndykat
2 563
101 Mecze
3
tianjisaima
10 152 480 Mecze
Nilfgaard
2 536
84 Mecze
Scoia'tael
2 566
108 Mecze
Królestwa Pn.
2 469
97 Mecze
Skellige
289
3 Mecze
Potwory
2 535
66 Mecze
Syndykat
2 515
122 Mecze
4
Bart933
10 129 292 Mecze
Nilfgaard
0
0 Mecze
Scoia'tael
2 492
40 Mecze
Królestwa Pn.
2 582
113 Mecze
Skellige
0
0 Mecze
Potwory
2 546
45 Mecze
Syndykat
2 509
94 Mecze
5
mya-mon369
10 127 483 Mecze
Nilfgaard
2 465
88 Mecze
Scoia'tael
2 416
36 Mecze
Królestwa Pn.
2 495
100 Mecze
Skellige
2 521
62 Mecze
Potwory
2 567
164 Mecze
Syndykat
2 544
33 Mecze
6
lNeverHooD
10 126 753 Mecze
Nilfgaard
2 536
188 Mecze
Scoia'tael
2 540
122 Mecze
Królestwa Pn.
2 534
206 Mecze
Skellige
2 425
71 Mecze
Potwory
2 480
95 Mecze
Syndykat
2 516
71 Mecze
7
苏墨
10 126 251 Mecze
Nilfgaard
2 505
46 Mecze
Scoia'tael
2 569
67 Mecze
Królestwa Pn.
2 510
72 Mecze
Skellige
2 452
31 Mecze
Potwory
96
1 Mecze
Syndykat
2 542
34 Mecze
8
Javis99
10 124 485 Mecze
Nilfgaard
2 517
147 Mecze
Scoia'tael
2 531
82 Mecze
Królestwa Pn.
2 433
56 Mecze
Skellige
0
0 Mecze
Potwory
2 492
98 Mecze
Syndykat
2 584
102 Mecze
9
SpyroZA
10 123 566 Mecze
Nilfgaard
2 500
65 Mecze
Scoia'tael
2 586
118 Mecze
Królestwa Pn.
2 453
102 Mecze
Skellige
2 451
57 Mecze
Potwory
2 500
141 Mecze
Syndykat
2 537
83 Mecze
10
iluxa228
10 108 237 Mecze
Nilfgaard
0
0 Mecze
Scoia'tael
2 555
46 Mecze
Królestwa Pn.
2 531
86 Mecze
Skellige
0
0 Mecze
Potwory
2 510
59 Mecze
Syndykat
2 512
46 Mecze
11
Demarcation
10 086 453 Mecze
Nilfgaard
2 519
97 Mecze
Scoia'tael
2 508
84 Mecze
Królestwa Pn.
2 519
88 Mecze
Skellige
0
0 Mecze
Potwory
1 063
11 Mecze
Syndykat
2 540
173 Mecze
12
greenyura
10 079 436 Mecze
Nilfgaard
2 524
72 Mecze
Scoia'tael
2 409
59 Mecze
Królestwa Pn.
2 528
67 Mecze
Skellige
2 481
65 Mecze
Potwory
2 546
140 Mecze
Syndykat
2 447
33 Mecze
13
GraveshGravesh
10 072 279 Mecze
Nilfgaard
2 467
42 Mecze
Scoia'tael
2 493
41 Mecze
Królestwa Pn.
2 565
57 Mecze
Skellige
192
2 Mecze
Potwory
2 469
100 Mecze
Syndykat
2 545
37 Mecze
14
lerio2
10 067 305 Mecze
Nilfgaard
2 132
22 Mecze
Scoia'tael
2 518
59 Mecze
Królestwa Pn.
2 506
79 Mecze
Skellige
771
8 Mecze
Potwory
2 526
110 Mecze
Syndykat
2 517
27 Mecze
15
EricZjn
10 064 641 Mecze
Nilfgaard
2 483
149 Mecze
Scoia'tael
2 602
100 Mecze
Królestwa Pn.
2 470
147 Mecze
Skellige
675
7 Mecze
Potwory
768
8 Mecze
Syndykat
2 509
230 Mecze
16
Pajabol
10 043 306 Mecze
Nilfgaard
2 502
60 Mecze
Scoia'tael
2 529
38 Mecze
Królestwa Pn.
2 487
93 Mecze
Skellige
2 506
29 Mecze
Potwory
2 506
52 Mecze
Syndykat
2 424
34 Mecze
17
magpie131
10 037 328 Mecze
Nilfgaard
2 514
81 Mecze
Scoia'tael
2 544
136 Mecze
Królestwa Pn.
2 477
67 Mecze
Skellige
288
3 Mecze
Potwory
289
3 Mecze
Syndykat
2 502
38 Mecze
18
_RaVVaR_
10 036 463 Mecze
Nilfgaard
2 527
158 Mecze
Scoia'tael
2 456
99 Mecze
Królestwa Pn.
2 506
80 Mecze
Skellige
0
0 Mecze
Potwory
2 494
55 Mecze
Syndykat
2 509
71 Mecze
19
xSky100
10 029 665 Mecze
Nilfgaard
2 471
146 Mecze
Scoia'tael
2 558
168 Mecze
Królestwa Pn.
2 400
37 Mecze
Skellige
2 475
91 Mecze
Potwory
2 439
87 Mecze
Syndykat
2 525
136 Mecze
20
wangid1
10 017 347 Mecze
Nilfgaard
2 558
110 Mecze
Scoia'tael
2 070
21 Mecze
Królestwa Pn.
2 516
109 Mecze
Skellige
1 345
14 Mecze
Potwory
2 444
41 Mecze
Syndykat
2 499
52 Mecze
#
Nazwa
*MMR
Nilfgaard
Scoia'tael
Królestwa Pn.
Skellige
Potwory
Syndykat
1
alessio1996
10 316 506 Mecze
0
0 Mecze
2 580
132 Mecze
2 584
128 Mecze
0
0 Mecze
2 572
115 Mecze
2 580
131 Mecze
2
Ern16
10 243 411 Mecze
2 560
42 Mecze
2 567
107 Mecze
2 553
76 Mecze
2 453
30 Mecze
2 494
55 Mecze
2 563
101 Mecze
3
tianjisaima
10 152 480 Mecze
2 536
84 Mecze
2 566
108 Mecze
2 469
97 Mecze
289
3 Mecze
2 535
66 Mecze
2 515
122 Mecze
4
Bart933
10 129 292 Mecze
0
0 Mecze
2 492
40 Mecze
2 582
113 Mecze
0
0 Mecze
2 546
45 Mecze
2 509
94 Mecze
5
mya-mon369
10 127 483 Mecze
2 465
88 Mecze
2 416
36 Mecze
2 495
100 Mecze
2 521
62 Mecze
2 567
164 Mecze
2 544
33 Mecze
6
lNeverHooD
10 126 753 Mecze
2 536
188 Mecze
2 540
122 Mecze
2 534
206 Mecze
2 425
71 Mecze
2 480
95 Mecze
2 516
71 Mecze
7
苏墨
10 126 251 Mecze
2 505
46 Mecze
2 569
67 Mecze
2 510
72 Mecze
2 452
31 Mecze
96
1 Mecze
2 542
34 Mecze
8
Javis99
10 124 485 Mecze
2 517
147 Mecze
2 531
82 Mecze
2 433
56 Mecze
0
0 Mecze
2 492
98 Mecze
2 584
102 Mecze
9
SpyroZA
10 123 566 Mecze
2 500
65 Mecze
2 586
118 Mecze
2 453
102 Mecze
2 451
57 Mecze
2 500
141 Mecze
2 537
83 Mecze
10
iluxa228
10 108 237 Mecze
0
0 Mecze
2 555
46 Mecze
2 531
86 Mecze
0
0 Mecze
2 510
59 Mecze
2 512
46 Mecze
11
Demarcation
10 086 453 Mecze
2 519
97 Mecze
2 508
84 Mecze
2 519
88 Mecze
0
0 Mecze
1 063
11 Mecze
2 540
173 Mecze
12
greenyura
10 079 436 Mecze
2 524
72 Mecze
2 409
59 Mecze
2 528
67 Mecze
2 481
65 Mecze
2 546
140 Mecze
2 447
33 Mecze
13
GraveshGravesh
10 072 279 Mecze
2 467
42 Mecze
2 493
41 Mecze
2 565
57 Mecze
192
2 Mecze
2 469
100 Mecze
2 545
37 Mecze
14
lerio2
10 067 305 Mecze
2 132
22 Mecze
2 518
59 Mecze
2 506
79 Mecze
771
8 Mecze
2 526
110 Mecze
2 517
27 Mecze
15
EricZjn
10 064 641 Mecze
2 483
149 Mecze
2 602
100 Mecze
2 470
147 Mecze
675
7 Mecze
768
8 Mecze
2 509
230 Mecze
16
Pajabol
10 043 306 Mecze
2 502
60 Mecze
2 529
38 Mecze
2 487
93 Mecze
2 506
29 Mecze
2 506
52 Mecze
2 424
34 Mecze
17
magpie131
10 037 328 Mecze
2 514
81 Mecze
2 544
136 Mecze
2 477
67 Mecze
288
3 Mecze
289
3 Mecze
2 502
38 Mecze
18
_RaVVaR_
10 036 463 Mecze
2 527
158 Mecze
2 456
99 Mecze
2 506
80 Mecze
0
0 Mecze
2 494
55 Mecze
2 509
71 Mecze
19
xSky100
10 029 665 Mecze
2 471
146 Mecze
2 558
168 Mecze
2 400
37 Mecze
2 475
91 Mecze
2 439
87 Mecze
2 525
136 Mecze
20
wangid1
10 017 347 Mecze
2 558
110 Mecze
2 070
21 Mecze
2 516
109 Mecze
1 345
14 Mecze
2 444
41 Mecze
2 499
52 Mecze

Odkryj karty

ZAGRAJ ZA DARMO!

Dostępna na Xbox One i PC

Gra zawiera opcjonalne mikrotransakcje

Ta strona używa plików cookies. Nie zmienia to nic w sposobie jej przeglądania, ale jesteśmy zobowiązani o tym fakcie poinformować.

Więcej na temat Cookies

Nie pokazuj mi więcej tego komunikatu