NADCHODZĄCE WYDARZENIA:
TBA
Challenger #5Więcej informacji wkrótce
TBA
World MastersWięcej informacji wkrótce
#
Nazwa
*MMR
1
Green-Knight
10 326 598 Mecze
Nilfgaard
385
4 Mecze
Scoia'tael
2 579
110 Mecze
Królestwa Pn.
2 579
92 Mecze
Skellige
2 587
139 Mecze
Potwory
2 581
124 Mecze
Syndykat
2 579
129 Mecze
2
Redrame
10 276 1156 Mecze
Nilfgaard
2 407
89 Mecze
Scoia'tael
1 062
11 Mecze
Królestwa Pn.
2 504
216 Mecze
Skellige
2 590
269 Mecze
Potwory
2 580
318 Mecze
Syndykat
2 602
253 Mecze
3
Bart933
10 227 454 Mecze
Nilfgaard
2 538
90 Mecze
Scoia'tael
2 530
111 Mecze
Królestwa Pn.
2 449
35 Mecze
Skellige
2 552
75 Mecze
Potwory
0
0 Mecze
Syndykat
2 607
143 Mecze
4
mya-mon369
10 209 646 Mecze
Nilfgaard
2 553
172 Mecze
Scoia'tael
2 543
121 Mecze
Królestwa Pn.
0
0 Mecze
Skellige
2 504
204 Mecze
Potwory
2 438
29 Mecze
Syndykat
2 609
120 Mecze
5
aifbowman
10 172 339 Mecze
Nilfgaard
289
3 Mecze
Scoia'tael
2 518
60 Mecze
Królestwa Pn.
483
5 Mecze
Skellige
2 561
102 Mecze
Potwory
2 517
64 Mecze
Syndykat
2 576
105 Mecze
6
gigifacile
10 172 471 Mecze
Nilfgaard
0
0 Mecze
Scoia'tael
2 550
93 Mecze
Królestwa Pn.
2 514
42 Mecze
Skellige
2 546
136 Mecze
Potwory
2 452
64 Mecze
Syndykat
2 562
136 Mecze
7
GerardSama
10 172 662 Mecze
Nilfgaard
2 535
82 Mecze
Scoia'tael
2 540
92 Mecze
Królestwa Pn.
0
0 Mecze
Skellige
2 551
290 Mecze
Potwory
2 443
67 Mecze
Syndykat
2 546
131 Mecze
8
BeardyBog
10 163 931 Mecze
Nilfgaard
2 517
162 Mecze
Scoia'tael
2 495
312 Mecze
Królestwa Pn.
2 407
41 Mecze
Skellige
2 566
92 Mecze
Potwory
2 528
113 Mecze
Syndykat
2 552
211 Mecze
9
Pajabol
10 160 519 Mecze
Nilfgaard
576
6 Mecze
Scoia'tael
2 556
48 Mecze
Królestwa Pn.
1 729
18 Mecze
Skellige
2 539
132 Mecze
Potwory
2 500
144 Mecze
Syndykat
2 565
171 Mecze
10
Crysania2017
10 154 552 Mecze
Nilfgaard
1 947
20 Mecze
Scoia'tael
2 533
114 Mecze
Królestwa Pn.
1 445
15 Mecze
Skellige
2 545
182 Mecze
Potwory
2 509
93 Mecze
Syndykat
2 567
128 Mecze
11
iluxa228
10 153 531 Mecze
Nilfgaard
2 429
34 Mecze
Scoia'tael
2 500
135 Mecze
Królestwa Pn.
2 534
109 Mecze
Skellige
2 523
100 Mecze
Potwory
2 409
33 Mecze
Syndykat
2 596
120 Mecze
12
Xiwer
10 140 311 Mecze
Nilfgaard
96
1 Mecze
Scoia'tael
386
4 Mecze
Królestwa Pn.
2 531
76 Mecze
Skellige
2 512
56 Mecze
Potwory
2 577
108 Mecze
Syndykat
2 520
66 Mecze
13
lordbushwook
10 132 672 Mecze
Nilfgaard
2 532
102 Mecze
Scoia'tael
2 555
182 Mecze
Królestwa Pn.
481
5 Mecze
Skellige
2 491
150 Mecze
Potwory
2 478
70 Mecze
Syndykat
2 554
163 Mecze
14
kidayukartonki
10 103 631 Mecze
Nilfgaard
2 460
49 Mecze
Scoia'tael
2 496
120 Mecze
Królestwa Pn.
1 550
16 Mecze
Skellige
2 545
103 Mecze
Potwory
2 500
154 Mecze
Syndykat
2 562
189 Mecze
15
cilach28
10 097 639 Mecze
Nilfgaard
2 509
124 Mecze
Scoia'tael
2 520
89 Mecze
Królestwa Pn.
2 319
24 Mecze
Skellige
2 513
100 Mecze
Potwory
2 506
141 Mecze
Syndykat
2 555
161 Mecze
16
Ern16
10 084 389 Mecze
Nilfgaard
2 415
38 Mecze
Scoia'tael
2 515
77 Mecze
Królestwa Pn.
2 507
32 Mecze
Skellige
2 492
86 Mecze
Potwory
2 427
27 Mecze
Syndykat
2 570
129 Mecze
17
SpyroZA
10 079 719 Mecze
Nilfgaard
2 447
96 Mecze
Scoia'tael
2 504
146 Mecze
Królestwa Pn.
2 488
57 Mecze
Skellige
2 545
89 Mecze
Potwory
2 457
122 Mecze
Syndykat
2 542
209 Mecze
18
Submix
10 079 415 Mecze
Nilfgaard
2 400
53 Mecze
Scoia'tael
2 512
75 Mecze
Królestwa Pn.
676
7 Mecze
Skellige
2 507
73 Mecze
Potwory
2 495
84 Mecze
Syndykat
2 565
123 Mecze
19
Nik Rykov
10 075 315 Mecze
Nilfgaard
0
0 Mecze
Scoia'tael
2 526
74 Mecze
Królestwa Pn.
2 493
62 Mecze
Skellige
2 462
41 Mecze
Potwory
2 523
51 Mecze
Syndykat
2 533
87 Mecze
20
trynet123
10 072 622 Mecze
Nilfgaard
2 507
124 Mecze
Scoia'tael
2 498
64 Mecze
Królestwa Pn.
2 409
57 Mecze
Skellige
2 461
90 Mecze
Potwory
2 532
125 Mecze
Syndykat
2 535
162 Mecze
#
Nazwa
*MMR
Nilfgaard
Scoia'tael
Królestwa Pn.
Skellige
Potwory
Syndykat
1
Green-Knight
10 326 598 Mecze
385
4 Mecze
2 579
110 Mecze
2 579
92 Mecze
2 587
139 Mecze
2 581
124 Mecze
2 579
129 Mecze
2
Redrame
10 276 1156 Mecze
2 407
89 Mecze
1 062
11 Mecze
2 504
216 Mecze
2 590
269 Mecze
2 580
318 Mecze
2 602
253 Mecze
3
Bart933
10 227 454 Mecze
2 538
90 Mecze
2 530
111 Mecze
2 449
35 Mecze
2 552
75 Mecze
0
0 Mecze
2 607
143 Mecze
4
mya-mon369
10 209 646 Mecze
2 553
172 Mecze
2 543
121 Mecze
0
0 Mecze
2 504
204 Mecze
2 438
29 Mecze
2 609
120 Mecze
5
aifbowman
10 172 339 Mecze
289
3 Mecze
2 518
60 Mecze
483
5 Mecze
2 561
102 Mecze
2 517
64 Mecze
2 576
105 Mecze
6
gigifacile
10 172 471 Mecze
0
0 Mecze
2 550
93 Mecze
2 514
42 Mecze
2 546
136 Mecze
2 452
64 Mecze
2 562
136 Mecze
7
GerardSama
10 172 662 Mecze
2 535
82 Mecze
2 540
92 Mecze
0
0 Mecze
2 551
290 Mecze
2 443
67 Mecze
2 546
131 Mecze
8
BeardyBog
10 163 931 Mecze
2 517
162 Mecze
2 495
312 Mecze
2 407
41 Mecze
2 566
92 Mecze
2 528
113 Mecze
2 552
211 Mecze
9
Pajabol
10 160 519 Mecze
576
6 Mecze
2 556
48 Mecze
1 729
18 Mecze
2 539
132 Mecze
2 500
144 Mecze
2 565
171 Mecze
10
Crysania2017
10 154 552 Mecze
1 947
20 Mecze
2 533
114 Mecze
1 445
15 Mecze
2 545
182 Mecze
2 509
93 Mecze
2 567
128 Mecze
11
iluxa228
10 153 531 Mecze
2 429
34 Mecze
2 500
135 Mecze
2 534
109 Mecze
2 523
100 Mecze
2 409
33 Mecze
2 596
120 Mecze
12
Xiwer
10 140 311 Mecze
96
1 Mecze
386
4 Mecze
2 531
76 Mecze
2 512
56 Mecze
2 577
108 Mecze
2 520
66 Mecze
13
lordbushwook
10 132 672 Mecze
2 532
102 Mecze
2 555
182 Mecze
481
5 Mecze
2 491
150 Mecze
2 478
70 Mecze
2 554
163 Mecze
14
kidayukartonki
10 103 631 Mecze
2 460
49 Mecze
2 496
120 Mecze
1 550
16 Mecze
2 545
103 Mecze
2 500
154 Mecze
2 562
189 Mecze
15
cilach28
10 097 639 Mecze
2 509
124 Mecze
2 520
89 Mecze
2 319
24 Mecze
2 513
100 Mecze
2 506
141 Mecze
2 555
161 Mecze
16
Ern16
10 084 389 Mecze
2 415
38 Mecze
2 515
77 Mecze
2 507
32 Mecze
2 492
86 Mecze
2 427
27 Mecze
2 570
129 Mecze
17
SpyroZA
10 079 719 Mecze
2 447
96 Mecze
2 504
146 Mecze
2 488
57 Mecze
2 545
89 Mecze
2 457
122 Mecze
2 542
209 Mecze
18
Submix
10 079 415 Mecze
2 400
53 Mecze
2 512
75 Mecze
676
7 Mecze
2 507
73 Mecze
2 495
84 Mecze
2 565
123 Mecze
19
Nik Rykov
10 075 315 Mecze
0
0 Mecze
2 526
74 Mecze
2 493
62 Mecze
2 462
41 Mecze
2 523
51 Mecze
2 533
87 Mecze
20
trynet123
10 072 622 Mecze
2 507
124 Mecze
2 498
64 Mecze
2 409
57 Mecze
2 461
90 Mecze
2 532
125 Mecze
2 535
162 Mecze

Odkryj karty

ZAGRAJ ZA DARMO!

Dostępna na Xbox One i PC

Gra zawiera opcjonalne mikrotransakcje

Ta strona używa plików cookies. Nie zmienia to nic w sposobie jej przeglądania, ale jesteśmy zobowiązani o tym fakcie poinformować.

Więcej na temat Cookies

Nie pokazuj mi więcej tego komunikatu