NADCHODZĄCE WYDARZENIA:
TBA
Open #8Polska
TBA
Challenger #5Więcej informacji wkrótce
TBA
World MastersWięcej informacji wkrótce
#
Nazwa
*MMR
1
EugeneKrabc
10 159 345 Mecze
Nilfgaard
2 545
51 Mecze
Scoia'tael
2 531
107 Mecze
Królestwa Pn.
0
0 Mecze
Skellige
2 553
66 Mecze
Potwory
2 530
121 Mecze
2
苏墨
10 065 229 Mecze
Nilfgaard
2 487
40 Mecze
Scoia'tael
2 441
58 Mecze
Królestwa Pn.
2 569
40 Mecze
Skellige
2 503
42 Mecze
Potwory
2 506
49 Mecze
3
alessio1996
10 058 238 Mecze
Nilfgaard
2 462
44 Mecze
Scoia'tael
2 514
40 Mecze
Królestwa Pn.
2 503
46 Mecze
Skellige
2 509
65 Mecze
Potwory
2 532
43 Mecze
4
Ern16
10 048 363 Mecze
Nilfgaard
2 530
73 Mecze
Scoia'tael
2 551
112 Mecze
Królestwa Pn.
2 457
76 Mecze
Skellige
2 416
44 Mecze
Potwory
2 510
58 Mecze
5
BucioMan
10 010 212 Mecze
Nilfgaard
2 499
41 Mecze
Scoia'tael
1 170
19 Mecze
Królestwa Pn.
2 486
45 Mecze
Skellige
2 530
48 Mecze
Potwory
2 495
59 Mecze
6
lordbushwook
10 008 193 Mecze
Nilfgaard
2 499
47 Mecze
Scoia'tael
2 513
40 Mecze
Królestwa Pn.
313
5 Mecze
Skellige
2 513
61 Mecze
Potwory
2 483
40 Mecze
7
ElizabethOnso
9 985 206 Mecze
Nilfgaard
2 502
42 Mecze
Scoia'tael
2 475
40 Mecze
Królestwa Pn.
2 475
40 Mecze
Skellige
2 516
44 Mecze
Potwory
2 492
40 Mecze
8
RAMZES1K
9 983 315 Mecze
Nilfgaard
0
0 Mecze
Scoia'tael
2 499
97 Mecze
Królestwa Pn.
2 502
41 Mecze
Skellige
2 504
54 Mecze
Potwory
2 478
123 Mecze
9
17390557
9 982 241 Mecze
Nilfgaard
2 441
50 Mecze
Scoia'tael
1 276
21 Mecze
Królestwa Pn.
2 513
45 Mecze
Skellige
2 490
63 Mecze
Potwory
2 538
62 Mecze
10
kacper322
9 964 212 Mecze
Nilfgaard
2 517
42 Mecze
Scoia'tael
0
0 Mecze
Królestwa Pn.
2 484
48 Mecze
Skellige
2 463
60 Mecze
Potwory
2 500
62 Mecze
11
gigifacile
9 952 243 Mecze
Nilfgaard
2 485
56 Mecze
Scoia'tael
2 489
60 Mecze
Królestwa Pn.
2 484
49 Mecze
Skellige
2 494
69 Mecze
Potwory
554
9 Mecze
12
Molegion
9 922 226 Mecze
Nilfgaard
2 444
54 Mecze
Scoia'tael
313
5 Mecze
Królestwa Pn.
2 483
50 Mecze
Skellige
2 459
58 Mecze
Potwory
2 536
59 Mecze
13
Kinderfest
9 915 261 Mecze
Nilfgaard
2 478
86 Mecze
Scoia'tael
2 454
46 Mecze
Królestwa Pn.
2 435
49 Mecze
Skellige
2 518
40 Mecze
Potwory
2 465
40 Mecze
14
Scilex
9 904 226 Mecze
Nilfgaard
2 488
70 Mecze
Scoia'tael
2 449
64 Mecze
Królestwa Pn.
613
10 Mecze
Skellige
2 478
42 Mecze
Potwory
2 489
40 Mecze
15
Fillow
9 871 170 Mecze
Nilfgaard
2 427
40 Mecze
Scoia'tael
0
0 Mecze
Królestwa Pn.
2 522
40 Mecze
Skellige
2 492
50 Mecze
Potwory
2 430
40 Mecze
16
Ggamdrgn
9 839 192 Mecze
Nilfgaard
2 444
47 Mecze
Scoia'tael
1 056
17 Mecze
Królestwa Pn.
2 461
40 Mecze
Skellige
2 494
43 Mecze
Potwory
2 440
45 Mecze
17
Gordonez
9 790 200 Mecze
Nilfgaard
2 422
40 Mecze
Scoia'tael
2 416
45 Mecze
Królestwa Pn.
2 482
46 Mecze
Skellige
2 470
58 Mecze
Potwory
672
11 Mecze
18
Zabazu
9 789 230 Mecze
Nilfgaard
1 580
26 Mecze
Scoia'tael
2 471
60 Mecze
Królestwa Pn.
2 462
44 Mecze
Skellige
2 440
54 Mecze
Potwory
2 416
46 Mecze
19
Roxy89
9 787 304 Mecze
Nilfgaard
2 462
72 Mecze
Scoia'tael
2 400
40 Mecze
Królestwa Pn.
2 466
85 Mecze
Skellige
2 459
101 Mecze
Potwory
360
6 Mecze
20
사시비
9 756 171 Mecze
Nilfgaard
2 430
40 Mecze
Scoia'tael
0
0 Mecze
Królestwa Pn.
2 464
40 Mecze
Skellige
2 424
40 Mecze
Potwory
2 438
51 Mecze
#
Nazwa
*MMR
Nilfgaard
Scoia'tael
Królestwa Pn.
Skellige
Potwory
1
EugeneKrabc
10 159 345 Mecze
2 545
51 Mecze
2 531
107 Mecze
0
0 Mecze
2 553
66 Mecze
2 530
121 Mecze
2
苏墨
10 065 229 Mecze
2 487
40 Mecze
2 441
58 Mecze
2 569
40 Mecze
2 503
42 Mecze
2 506
49 Mecze
3
alessio1996
10 058 238 Mecze
2 462
44 Mecze
2 514
40 Mecze
2 503
46 Mecze
2 509
65 Mecze
2 532
43 Mecze
4
Ern16
10 048 363 Mecze
2 530
73 Mecze
2 551
112 Mecze
2 457
76 Mecze
2 416
44 Mecze
2 510
58 Mecze
5
BucioMan
10 010 212 Mecze
2 499
41 Mecze
1 170
19 Mecze
2 486
45 Mecze
2 530
48 Mecze
2 495
59 Mecze
6
lordbushwook
10 008 193 Mecze
2 499
47 Mecze
2 513
40 Mecze
313
5 Mecze
2 513
61 Mecze
2 483
40 Mecze
7
ElizabethOnso
9 985 206 Mecze
2 502
42 Mecze
2 475
40 Mecze
2 475
40 Mecze
2 516
44 Mecze
2 492
40 Mecze
8
RAMZES1K
9 983 315 Mecze
0
0 Mecze
2 499
97 Mecze
2 502
41 Mecze
2 504
54 Mecze
2 478
123 Mecze
9
17390557
9 982 241 Mecze
2 441
50 Mecze
1 276
21 Mecze
2 513
45 Mecze
2 490
63 Mecze
2 538
62 Mecze
10
kacper322
9 964 212 Mecze
2 517
42 Mecze
0
0 Mecze
2 484
48 Mecze
2 463
60 Mecze
2 500
62 Mecze
11
gigifacile
9 952 243 Mecze
2 485
56 Mecze
2 489
60 Mecze
2 484
49 Mecze
2 494
69 Mecze
554
9 Mecze
12
Molegion
9 922 226 Mecze
2 444
54 Mecze
313
5 Mecze
2 483
50 Mecze
2 459
58 Mecze
2 536
59 Mecze
13
Kinderfest
9 915 261 Mecze
2 478
86 Mecze
2 454
46 Mecze
2 435
49 Mecze
2 518
40 Mecze
2 465
40 Mecze
14
Scilex
9 904 226 Mecze
2 488
70 Mecze
2 449
64 Mecze
613
10 Mecze
2 478
42 Mecze
2 489
40 Mecze
15
Fillow
9 871 170 Mecze
2 427
40 Mecze
0
0 Mecze
2 522
40 Mecze
2 492
50 Mecze
2 430
40 Mecze
16
Ggamdrgn
9 839 192 Mecze
2 444
47 Mecze
1 056
17 Mecze
2 461
40 Mecze
2 494
43 Mecze
2 440
45 Mecze
17
Gordonez
9 790 200 Mecze
2 422
40 Mecze
2 416
45 Mecze
2 482
46 Mecze
2 470
58 Mecze
672
11 Mecze
18
Zabazu
9 789 230 Mecze
1 580
26 Mecze
2 471
60 Mecze
2 462
44 Mecze
2 440
54 Mecze
2 416
46 Mecze
19
Roxy89
9 787 304 Mecze
2 462
72 Mecze
2 400
40 Mecze
2 466
85 Mecze
2 459
101 Mecze
360
6 Mecze
20
사시비
9 756 171 Mecze
2 430
40 Mecze
0
0 Mecze
2 464
40 Mecze
2 424
40 Mecze
2 438
51 Mecze

Odkryj karty

ZAGRAJ ZA DARMO!

Dostępna na Xbox One i PC

Gra zawiera opcjonalne mikrotransakcje

Ta strona używa plików cookies. Nie zmienia to nic w sposobie jej przeglądania, ale jesteśmy zobowiązani o tym fakcie poinformować.

Więcej na temat Cookies

Nie pokazuj mi więcej tego komunikatu