NADCHODZĄCE WYDARZENIA:
TBA
Open #8Polska
TBA
Challenger #5Więcej informacji wkrótce
TBA
World MastersWięcej informacji wkrótce
#
Nazwa
*MMR
1
Somnas
10 285 508 Mecze
Nilfgaard
980
16 Mecze
Scoia'tael
2 518
47 Mecze
Królestwa Pn.
2 606
160 Mecze
Skellige
2 595
125 Mecze
Potwory
2 566
160 Mecze
2
EugeneKrabc
10 268 455 Mecze
Nilfgaard
2 609
92 Mecze
Scoia'tael
2 531
136 Mecze
Królestwa Pn.
0
0 Mecze
Skellige
2 593
93 Mecze
Potwory
2 535
134 Mecze
3
alessio1996
10 166 351 Mecze
Nilfgaard
2 509
81 Mecze
Scoia'tael
2 553
46 Mecze
Królestwa Pn.
2 511
67 Mecze
Skellige
2 550
71 Mecze
Potwory
2 552
86 Mecze
4
Ern16
10 161 481 Mecze
Nilfgaard
2 636
124 Mecze
Scoia'tael
2 551
131 Mecze
Królestwa Pn.
2 457
83 Mecze
Skellige
2 464
63 Mecze
Potwory
2 510
80 Mecze
5
苏墨
10 147 347 Mecze
Nilfgaard
2 487
71 Mecze
Scoia'tael
2 441
60 Mecze
Królestwa Pn.
2 597
61 Mecze
Skellige
2 557
76 Mecze
Potwory
2 506
79 Mecze
6
BeardyBog
10 132 184 Mecze
Nilfgaard
2 553
40 Mecze
Scoia'tael
607
10 Mecze
Królestwa Pn.
2 501
54 Mecze
Skellige
2 537
40 Mecze
Potwory
2 541
40 Mecze
7
proNEO3001
10 116 306 Mecze
Nilfgaard
1 156
19 Mecze
Scoia'tael
2 542
57 Mecze
Królestwa Pn.
2 478
48 Mecze
Skellige
2 549
100 Mecze
Potwory
2 547
82 Mecze
8
17390557
10 115 340 Mecze
Nilfgaard
2 459
64 Mecze
Scoia'tael
2 456
49 Mecze
Królestwa Pn.
2 542
51 Mecze
Skellige
2 535
79 Mecze
Potwory
2 579
97 Mecze
9
kacper322
10 105 284 Mecze
Nilfgaard
2 529
46 Mecze
Scoia'tael
0
0 Mecze
Królestwa Pn.
2 537
74 Mecze
Skellige
2 505
82 Mecze
Potwory
2 534
82 Mecze
10
GameKingAT
10 104 383 Mecze
Nilfgaard
2 581
174 Mecze
Scoia'tael
2 511
62 Mecze
Królestwa Pn.
2 526
56 Mecze
Skellige
2 463
41 Mecze
Potwory
2 486
50 Mecze
11
Green-Knight
10 073 321 Mecze
Nilfgaard
2 532
40 Mecze
Scoia'tael
2 499
119 Mecze
Królestwa Pn.
2 477
74 Mecze
Skellige
2 512
40 Mecze
Potwory
2 530
48 Mecze
12
gaidalcain
10 073 225 Mecze
Nilfgaard
675
11 Mecze
Scoia'tael
2 510
50 Mecze
Królestwa Pn.
2 525
59 Mecze
Skellige
2 521
40 Mecze
Potwory
2 517
65 Mecze
13
BucioMan
10 055 312 Mecze
Nilfgaard
2 499
57 Mecze
Scoia'tael
2 472
53 Mecze
Królestwa Pn.
2 486
62 Mecze
Skellige
2 530
52 Mecze
Potwory
2 540
88 Mecze
14
lordbushwook
10 049 279 Mecze
Nilfgaard
2 499
47 Mecze
Scoia'tael
2 541
77 Mecze
Królestwa Pn.
313
5 Mecze
Skellige
2 526
97 Mecze
Potwory
2 483
53 Mecze
15
Tea_with_Lemon
10 038 317 Mecze
Nilfgaard
2 436
44 Mecze
Scoia'tael
2 460
44 Mecze
Królestwa Pn.
2 507
56 Mecze
Skellige
2 558
68 Mecze
Potwory
2 513
105 Mecze
16
gwentsonneillon
10 026 228 Mecze
Nilfgaard
485
8 Mecze
Scoia'tael
2 518
82 Mecze
Królestwa Pn.
2 485
48 Mecze
Skellige
2 501
41 Mecze
Potwory
2 522
49 Mecze
17
RAMZES1K
10 015 373 Mecze
Nilfgaard
0
0 Mecze
Scoia'tael
2 506
98 Mecze
Królestwa Pn.
2 502
41 Mecze
Skellige
2 504
54 Mecze
Potwory
2 503
180 Mecze
18
Molegion
10 003 350 Mecze
Nilfgaard
2 473
116 Mecze
Scoia'tael
313
5 Mecze
Królestwa Pn.
2 528
81 Mecze
Skellige
2 466
87 Mecze
Potwory
2 536
61 Mecze
19
ElizabethOnso
9 985 206 Mecze
Nilfgaard
2 502
42 Mecze
Scoia'tael
2 475
40 Mecze
Królestwa Pn.
2 475
40 Mecze
Skellige
2 516
44 Mecze
Potwory
2 492
40 Mecze
20
Lorenthiel
9 976 190 Mecze
Nilfgaard
0
0 Mecze
Scoia'tael
2 495
40 Mecze
Królestwa Pn.
2 473
40 Mecze
Skellige
2 509
50 Mecze
Potwory
2 499
60 Mecze
#
Nazwa
*MMR
Nilfgaard
Scoia'tael
Królestwa Pn.
Skellige
Potwory
1
Somnas
10 285 508 Mecze
980
16 Mecze
2 518
47 Mecze
2 606
160 Mecze
2 595
125 Mecze
2 566
160 Mecze
2
EugeneKrabc
10 268 455 Mecze
2 609
92 Mecze
2 531
136 Mecze
0
0 Mecze
2 593
93 Mecze
2 535
134 Mecze
3
alessio1996
10 166 351 Mecze
2 509
81 Mecze
2 553
46 Mecze
2 511
67 Mecze
2 550
71 Mecze
2 552
86 Mecze
4
Ern16
10 161 481 Mecze
2 636
124 Mecze
2 551
131 Mecze
2 457
83 Mecze
2 464
63 Mecze
2 510
80 Mecze
5
苏墨
10 147 347 Mecze
2 487
71 Mecze
2 441
60 Mecze
2 597
61 Mecze
2 557
76 Mecze
2 506
79 Mecze
6
BeardyBog
10 132 184 Mecze
2 553
40 Mecze
607
10 Mecze
2 501
54 Mecze
2 537
40 Mecze
2 541
40 Mecze
7
proNEO3001
10 116 306 Mecze
1 156
19 Mecze
2 542
57 Mecze
2 478
48 Mecze
2 549
100 Mecze
2 547
82 Mecze
8
17390557
10 115 340 Mecze
2 459
64 Mecze
2 456
49 Mecze
2 542
51 Mecze
2 535
79 Mecze
2 579
97 Mecze
9
kacper322
10 105 284 Mecze
2 529
46 Mecze
0
0 Mecze
2 537
74 Mecze
2 505
82 Mecze
2 534
82 Mecze
10
GameKingAT
10 104 383 Mecze
2 581
174 Mecze
2 511
62 Mecze
2 526
56 Mecze
2 463
41 Mecze
2 486
50 Mecze
11
Green-Knight
10 073 321 Mecze
2 532
40 Mecze
2 499
119 Mecze
2 477
74 Mecze
2 512
40 Mecze
2 530
48 Mecze
12
gaidalcain
10 073 225 Mecze
675
11 Mecze
2 510
50 Mecze
2 525
59 Mecze
2 521
40 Mecze
2 517
65 Mecze
13
BucioMan
10 055 312 Mecze
2 499
57 Mecze
2 472
53 Mecze
2 486
62 Mecze
2 530
52 Mecze
2 540
88 Mecze
14
lordbushwook
10 049 279 Mecze
2 499
47 Mecze
2 541
77 Mecze
313
5 Mecze
2 526
97 Mecze
2 483
53 Mecze
15
Tea_with_Lemon
10 038 317 Mecze
2 436
44 Mecze
2 460
44 Mecze
2 507
56 Mecze
2 558
68 Mecze
2 513
105 Mecze
16
gwentsonneillon
10 026 228 Mecze
485
8 Mecze
2 518
82 Mecze
2 485
48 Mecze
2 501
41 Mecze
2 522
49 Mecze
17
RAMZES1K
10 015 373 Mecze
0
0 Mecze
2 506
98 Mecze
2 502
41 Mecze
2 504
54 Mecze
2 503
180 Mecze
18
Molegion
10 003 350 Mecze
2 473
116 Mecze
313
5 Mecze
2 528
81 Mecze
2 466
87 Mecze
2 536
61 Mecze
19
ElizabethOnso
9 985 206 Mecze
2 502
42 Mecze
2 475
40 Mecze
2 475
40 Mecze
2 516
44 Mecze
2 492
40 Mecze
20
Lorenthiel
9 976 190 Mecze
0
0 Mecze
2 495
40 Mecze
2 473
40 Mecze
2 509
50 Mecze
2 499
60 Mecze

Odkryj karty

ZAGRAJ ZA DARMO!

Dostępna na Xbox One i PC

Gra zawiera opcjonalne mikrotransakcje

Ta strona używa plików cookies. Nie zmienia to nic w sposobie jej przeglądania, ale jesteśmy zobowiązani o tym fakcie poinformować.

Więcej na temat Cookies

Nie pokazuj mi więcej tego komunikatu