NADCHODZĄCE WYDARZENIA:
TBA
Challenger #5Więcej informacji wkrótce
TBA
World MastersWięcej informacji wkrótce
#
Nazwa
*MMR
1
Nik_r
10 295 506 Mecze
Nilfgaard
2 554
157 Mecze
Scoia'tael
2 547
108 Mecze
Królestwa Pn.
2 587
104 Mecze
Skellige
96
1 Mecze
Potwory
0
0 Mecze
Syndykat
2 607
136 Mecze
2
mya-mon369
10 256 783 Mecze
Nilfgaard
2 547
248 Mecze
Scoia'tael
2 400
58 Mecze
Królestwa Pn.
2 584
158 Mecze
Skellige
2 525
146 Mecze
Potwory
1 926
20 Mecze
Syndykat
2 600
153 Mecze
3
Green-Knight
10 210 600 Mecze
Nilfgaard
2 557
183 Mecze
Scoia'tael
2 512
125 Mecze
Królestwa Pn.
2 604
147 Mecze
Skellige
2 461
80 Mecze
Potwory
2 452
33 Mecze
Syndykat
2 537
32 Mecze
4
SpyroZA
10 201 626 Mecze
Nilfgaard
2 550
126 Mecze
Scoia'tael
2 523
92 Mecze
Królestwa Pn.
2 566
119 Mecze
Skellige
2 478
121 Mecze
Potwory
2 428
38 Mecze
Syndykat
2 562
130 Mecze
5
Ghostfacekillah_21
10 188 667 Mecze
Nilfgaard
2 563
237 Mecze
Scoia'tael
2 475
82 Mecze
Królestwa Pn.
2 592
175 Mecze
Skellige
2 422
27 Mecze
Potwory
385
4 Mecze
Syndykat
2 558
142 Mecze
6
Pajabol
10 185 323 Mecze
Nilfgaard
2 548
57 Mecze
Scoia'tael
2 476
54 Mecze
Królestwa Pn.
2 576
53 Mecze
Skellige
2 522
86 Mecze
Potwory
0
0 Mecze
Syndykat
2 539
73 Mecze
7
苏墨
10 181 379 Mecze
Nilfgaard
2 534
89 Mecze
Scoia'tael
2 451
76 Mecze
Królestwa Pn.
2 585
117 Mecze
Skellige
2 471
38 Mecze
Potwory
0
0 Mecze
Syndykat
2 591
59 Mecze
8
cilach28
10 178 553 Mecze
Nilfgaard
2 581
153 Mecze
Scoia'tael
2 215
23 Mecze
Królestwa Pn.
2 551
83 Mecze
Skellige
2 490
162 Mecze
Potwory
1 728
18 Mecze
Syndykat
2 556
114 Mecze
9
Submix
10 134 473 Mecze
Nilfgaard
2 530
171 Mecze
Scoia'tael
2 506
109 Mecze
Królestwa Pn.
2 557
68 Mecze
Skellige
2 444
50 Mecze
Potwory
576
6 Mecze
Syndykat
2 541
69 Mecze
10
McP0yle
10 126 503 Mecze
Nilfgaard
2 504
156 Mecze
Scoia'tael
2 484
92 Mecze
Królestwa Pn.
2 590
88 Mecze
Skellige
2 438
29 Mecze
Potwory
578
6 Mecze
Syndykat
2 548
132 Mecze
11
infern-ale
10 099 802 Mecze
Nilfgaard
2 523
322 Mecze
Scoia'tael
2 480
127 Mecze
Królestwa Pn.
2 552
130 Mecze
Skellige
2 407
34 Mecze
Potwory
2 401
39 Mecze
Syndykat
2 544
150 Mecze
12
Santtu2x
10 097 240 Mecze
Nilfgaard
2 487
78 Mecze
Scoia'tael
2 474
30 Mecze
Królestwa Pn.
2 575
40 Mecze
Skellige
2 488
42 Mecze
Potwory
0
0 Mecze
Syndykat
2 547
50 Mecze
13
sazonovarseny
10 087 681 Mecze
Nilfgaard
2 536
225 Mecze
Scoia'tael
2 415
96 Mecze
Królestwa Pn.
2 522
114 Mecze
Skellige
2 521
135 Mecze
Potwory
576
6 Mecze
Syndykat
2 508
105 Mecze
14
pawelborek2
10 083 416 Mecze
Nilfgaard
2 520
165 Mecze
Scoia'tael
2 462
63 Mecze
Królestwa Pn.
2 555
86 Mecze
Skellige
288
3 Mecze
Potwory
288
3 Mecze
Syndykat
2 546
96 Mecze
15
iluxa228
10 074 307 Mecze
Nilfgaard
2 486
93 Mecze
Scoia'tael
2 501
26 Mecze
Królestwa Pn.
2 564
87 Mecze
Skellige
2 493
47 Mecze
Potwory
0
0 Mecze
Syndykat
2 516
54 Mecze
16
한쿡은조흔나라
10 066 448 Mecze
Nilfgaard
2 517
132 Mecze
Scoia'tael
2 400
30 Mecze
Królestwa Pn.
2 607
117 Mecze
Skellige
2 478
92 Mecze
Potwory
0
0 Mecze
Syndykat
2 464
77 Mecze
17
km_ys_17_hp
10 051 197 Mecze
Nilfgaard
2 514
45 Mecze
Scoia'tael
2 507
44 Mecze
Królestwa Pn.
2 521
46 Mecze
Skellige
0
0 Mecze
Potwory
0
0 Mecze
Syndykat
2 509
62 Mecze
18
lerio2
10 046 422 Mecze
Nilfgaard
2 485
142 Mecze
Scoia'tael
2 518
111 Mecze
Królestwa Pn.
2 539
71 Mecze
Skellige
1 463
15 Mecze
Potwory
384
4 Mecze
Syndykat
2 504
79 Mecze
19
BeardyBog
10 045 462 Mecze
Nilfgaard
2 517
40 Mecze
Scoia'tael
1 361
14 Mecze
Królestwa Pn.
2 517
118 Mecze
Skellige
2 479
174 Mecze
Potwory
2 500
65 Mecze
Syndykat
2 511
51 Mecze
20
GerardSama
10 044 323 Mecze
Nilfgaard
2 518
81 Mecze
Scoia'tael
2 437
43 Mecze
Królestwa Pn.
2 547
54 Mecze
Skellige
385
4 Mecze
Potwory
0
0 Mecze
Syndykat
2 542
141 Mecze
#
Nazwa
*MMR
Nilfgaard
Scoia'tael
Królestwa Pn.
Skellige
Potwory
Syndykat
1
Nik_r
10 295 506 Mecze
2 554
157 Mecze
2 547
108 Mecze
2 587
104 Mecze
96
1 Mecze
0
0 Mecze
2 607
136 Mecze
2
mya-mon369
10 256 783 Mecze
2 547
248 Mecze
2 400
58 Mecze
2 584
158 Mecze
2 525
146 Mecze
1 926
20 Mecze
2 600
153 Mecze
3
Green-Knight
10 210 600 Mecze
2 557
183 Mecze
2 512
125 Mecze
2 604
147 Mecze
2 461
80 Mecze
2 452
33 Mecze
2 537
32 Mecze
4
SpyroZA
10 201 626 Mecze
2 550
126 Mecze
2 523
92 Mecze
2 566
119 Mecze
2 478
121 Mecze
2 428
38 Mecze
2 562
130 Mecze
5
Ghostfacekillah_21
10 188 667 Mecze
2 563
237 Mecze
2 475
82 Mecze
2 592
175 Mecze
2 422
27 Mecze
385
4 Mecze
2 558
142 Mecze
6
Pajabol
10 185 323 Mecze
2 548
57 Mecze
2 476
54 Mecze
2 576
53 Mecze
2 522
86 Mecze
0
0 Mecze
2 539
73 Mecze
7
苏墨
10 181 379 Mecze
2 534
89 Mecze
2 451
76 Mecze
2 585
117 Mecze
2 471
38 Mecze
0
0 Mecze
2 591
59 Mecze
8
cilach28
10 178 553 Mecze
2 581
153 Mecze
2 215
23 Mecze
2 551
83 Mecze
2 490
162 Mecze
1 728
18 Mecze
2 556
114 Mecze
9
Submix
10 134 473 Mecze
2 530
171 Mecze
2 506
109 Mecze
2 557
68 Mecze
2 444
50 Mecze
576
6 Mecze
2 541
69 Mecze
10
McP0yle
10 126 503 Mecze
2 504
156 Mecze
2 484
92 Mecze
2 590
88 Mecze
2 438
29 Mecze
578
6 Mecze
2 548
132 Mecze
11
infern-ale
10 099 802 Mecze
2 523
322 Mecze
2 480
127 Mecze
2 552
130 Mecze
2 407
34 Mecze
2 401
39 Mecze
2 544
150 Mecze
12
Santtu2x
10 097 240 Mecze
2 487
78 Mecze
2 474
30 Mecze
2 575
40 Mecze
2 488
42 Mecze
0
0 Mecze
2 547
50 Mecze
13
sazonovarseny
10 087 681 Mecze
2 536
225 Mecze
2 415
96 Mecze
2 522
114 Mecze
2 521
135 Mecze
576
6 Mecze
2 508
105 Mecze
14
pawelborek2
10 083 416 Mecze
2 520
165 Mecze
2 462
63 Mecze
2 555
86 Mecze
288
3 Mecze
288
3 Mecze
2 546
96 Mecze
15
iluxa228
10 074 307 Mecze
2 486
93 Mecze
2 501
26 Mecze
2 564
87 Mecze
2 493
47 Mecze
0
0 Mecze
2 516
54 Mecze
16
한쿡은조흔나라
10 066 448 Mecze
2 517
132 Mecze
2 400
30 Mecze
2 607
117 Mecze
2 478
92 Mecze
0
0 Mecze
2 464
77 Mecze
17
km_ys_17_hp
10 051 197 Mecze
2 514
45 Mecze
2 507
44 Mecze
2 521
46 Mecze
0
0 Mecze
0
0 Mecze
2 509
62 Mecze
18
lerio2
10 046 422 Mecze
2 485
142 Mecze
2 518
111 Mecze
2 539
71 Mecze
1 463
15 Mecze
384
4 Mecze
2 504
79 Mecze
19
BeardyBog
10 045 462 Mecze
2 517
40 Mecze
1 361
14 Mecze
2 517
118 Mecze
2 479
174 Mecze
2 500
65 Mecze
2 511
51 Mecze
20
GerardSama
10 044 323 Mecze
2 518
81 Mecze
2 437
43 Mecze
2 547
54 Mecze
385
4 Mecze
0
0 Mecze
2 542
141 Mecze

Odkryj karty

ZAGRAJ ZA DARMO!

Dostępna na Xbox One i PC

Gra zawiera opcjonalne mikrotransakcje

Ta strona używa plików cookies. Nie zmienia to nic w sposobie jej przeglądania, ale jesteśmy zobowiązani o tym fakcie poinformować.

Więcej na temat Cookies

Nie pokazuj mi więcej tego komunikatu