NADCHODZĄCE WYDARZENIA:
TBA
Challenger #5Więcej informacji wkrótce
TBA
World MastersWięcej informacji wkrótce
#
Nazwa
*MMR
1
Santtu2x
10 476 590 Mecze
Nilfgaard
2 423
27 Mecze
Scoia'tael
2 657
187 Mecze
Królestwa Pn.
2 562
79 Mecze
Skellige
2 628
179 Mecze
Potwory
2 629
118 Mecze
2
proNEO3001
10 435 1304 Mecze
Nilfgaard
2 562
253 Mecze
Scoia'tael
2 585
217 Mecze
Królestwa Pn.
2 606
238 Mecze
Skellige
2 633
340 Mecze
Potwory
2 611
256 Mecze
3
Green-Knight
10 402 912 Mecze
Nilfgaard
2 549
119 Mecze
Scoia'tael
2 605
66 Mecze
Królestwa Pn.
2 620
400 Mecze
Skellige
2 582
148 Mecze
Potwory
2 595
179 Mecze
4
GameKingAT
10 392 534 Mecze
Nilfgaard
2 430
25 Mecze
Scoia'tael
2 592
105 Mecze
Królestwa Pn.
2 560
117 Mecze
Skellige
2 634
114 Mecze
Potwory
2 606
173 Mecze
5
tianjisaima
10 388 1038 Mecze
Nilfgaard
2 577
315 Mecze
Scoia'tael
2 596
363 Mecze
Królestwa Pn.
0
0 Mecze
Skellige
2 618
189 Mecze
Potwory
2 597
171 Mecze
6
Gwent2town
10 370 457 Mecze
Nilfgaard
2 482
59 Mecze
Scoia'tael
2 587
91 Mecze
Królestwa Pn.
2 606
77 Mecze
Skellige
2 596
147 Mecze
Potwory
2 581
83 Mecze
7
wangid1
10 360 840 Mecze
Nilfgaard
2 555
210 Mecze
Scoia'tael
2 623
310 Mecze
Królestwa Pn.
674
7 Mecze
Skellige
2 593
210 Mecze
Potwory
2 589
103 Mecze
8
Adzikov
10 351 625 Mecze
Nilfgaard
2 573
183 Mecze
Scoia'tael
2 627
161 Mecze
Królestwa Pn.
2 475
46 Mecze
Skellige
2 571
75 Mecze
Potwory
2 580
160 Mecze
9
Saber97
10 343 420 Mecze
Nilfgaard
1 537
16 Mecze
Scoia'tael
2 595
95 Mecze
Królestwa Pn.
2 516
75 Mecze
Skellige
2 583
78 Mecze
Potwory
2 649
156 Mecze
10
苏墨
10 331 931 Mecze
Nilfgaard
2 592
202 Mecze
Scoia'tael
2 594
268 Mecze
Królestwa Pn.
578
6 Mecze
Skellige
2 571
210 Mecze
Potwory
2 574
245 Mecze
11
BeardyBog
10 299 1096 Mecze
Nilfgaard
2 504
163 Mecze
Scoia'tael
2 560
207 Mecze
Królestwa Pn.
2 557
61 Mecze
Skellige
2 602
529 Mecze
Potwory
2 580
136 Mecze
12
gwentsonneillon
10 296 560 Mecze
Nilfgaard
1 536
16 Mecze
Scoia'tael
2 554
162 Mecze
Królestwa Pn.
2 640
119 Mecze
Skellige
2 571
173 Mecze
Potwory
2 531
90 Mecze
13
kacper322
10 289 625 Mecze
Nilfgaard
1 551
16 Mecze
Scoia'tael
2 539
153 Mecze
Królestwa Pn.
2 576
191 Mecze
Skellige
2 557
144 Mecze
Potwory
2 617
121 Mecze
14
Pajabol
10 288 673 Mecze
Nilfgaard
2 423
39 Mecze
Scoia'tael
2 562
214 Mecze
Królestwa Pn.
2 568
147 Mecze
Skellige
2 604
156 Mecze
Potwory
2 554
117 Mecze
15
Ern16
10 278 980 Mecze
Nilfgaard
2 570
238 Mecze
Scoia'tael
2 625
253 Mecze
Królestwa Pn.
2 422
31 Mecze
Skellige
2 557
295 Mecze
Potwory
2 526
163 Mecze
16
LpHanachan
10 254 762 Mecze
Nilfgaard
2 511
150 Mecze
Scoia'tael
2 545
226 Mecze
Królestwa Pn.
964
10 Mecze
Skellige
2 565
177 Mecze
Potwory
2 633
199 Mecze
17
garigari
10 252 981 Mecze
Nilfgaard
2 548
130 Mecze
Scoia'tael
2 439
89 Mecze
Królestwa Pn.
2 602
285 Mecze
Skellige
2 575
321 Mecze
Potwory
2 527
156 Mecze
18
Acalajucha
10 243 962 Mecze
Nilfgaard
2 499
243 Mecze
Scoia'tael
2 575
172 Mecze
Królestwa Pn.
2 550
127 Mecze
Skellige
2 589
138 Mecze
Potwory
2 529
282 Mecze
19
SirNicholasNSK
10 242 703 Mecze
Nilfgaard
2 558
345 Mecze
Scoia'tael
2 544
77 Mecze
Królestwa Pn.
2 485
118 Mecze
Skellige
2 594
92 Mecze
Potwory
2 546
71 Mecze
20
내과
10 238 418 Mecze
Nilfgaard
2 523
64 Mecze
Scoia'tael
2 557
120 Mecze
Królestwa Pn.
2 529
56 Mecze
Skellige
2 566
86 Mecze
Potwory
2 586
92 Mecze
#
Nazwa
*MMR
Nilfgaard
Scoia'tael
Królestwa Pn.
Skellige
Potwory
1
Santtu2x
10 476 590 Mecze
2 423
27 Mecze
2 657
187 Mecze
2 562
79 Mecze
2 628
179 Mecze
2 629
118 Mecze
2
proNEO3001
10 435 1304 Mecze
2 562
253 Mecze
2 585
217 Mecze
2 606
238 Mecze
2 633
340 Mecze
2 611
256 Mecze
3
Green-Knight
10 402 912 Mecze
2 549
119 Mecze
2 605
66 Mecze
2 620
400 Mecze
2 582
148 Mecze
2 595
179 Mecze
4
GameKingAT
10 392 534 Mecze
2 430
25 Mecze
2 592
105 Mecze
2 560
117 Mecze
2 634
114 Mecze
2 606
173 Mecze
5
tianjisaima
10 388 1038 Mecze
2 577
315 Mecze
2 596
363 Mecze
0
0 Mecze
2 618
189 Mecze
2 597
171 Mecze
6
Gwent2town
10 370 457 Mecze
2 482
59 Mecze
2 587
91 Mecze
2 606
77 Mecze
2 596
147 Mecze
2 581
83 Mecze
7
wangid1
10 360 840 Mecze
2 555
210 Mecze
2 623
310 Mecze
674
7 Mecze
2 593
210 Mecze
2 589
103 Mecze
8
Adzikov
10 351 625 Mecze
2 573
183 Mecze
2 627
161 Mecze
2 475
46 Mecze
2 571
75 Mecze
2 580
160 Mecze
9
Saber97
10 343 420 Mecze
1 537
16 Mecze
2 595
95 Mecze
2 516
75 Mecze
2 583
78 Mecze
2 649
156 Mecze
10
苏墨
10 331 931 Mecze
2 592
202 Mecze
2 594
268 Mecze
578
6 Mecze
2 571
210 Mecze
2 574
245 Mecze
11
BeardyBog
10 299 1096 Mecze
2 504
163 Mecze
2 560
207 Mecze
2 557
61 Mecze
2 602
529 Mecze
2 580
136 Mecze
12
gwentsonneillon
10 296 560 Mecze
1 536
16 Mecze
2 554
162 Mecze
2 640
119 Mecze
2 571
173 Mecze
2 531
90 Mecze
13
kacper322
10 289 625 Mecze
1 551
16 Mecze
2 539
153 Mecze
2 576
191 Mecze
2 557
144 Mecze
2 617
121 Mecze
14
Pajabol
10 288 673 Mecze
2 423
39 Mecze
2 562
214 Mecze
2 568
147 Mecze
2 604
156 Mecze
2 554
117 Mecze
15
Ern16
10 278 980 Mecze
2 570
238 Mecze
2 625
253 Mecze
2 422
31 Mecze
2 557
295 Mecze
2 526
163 Mecze
16
LpHanachan
10 254 762 Mecze
2 511
150 Mecze
2 545
226 Mecze
964
10 Mecze
2 565
177 Mecze
2 633
199 Mecze
17
garigari
10 252 981 Mecze
2 548
130 Mecze
2 439
89 Mecze
2 602
285 Mecze
2 575
321 Mecze
2 527
156 Mecze
18
Acalajucha
10 243 962 Mecze
2 499
243 Mecze
2 575
172 Mecze
2 550
127 Mecze
2 589
138 Mecze
2 529
282 Mecze
19
SirNicholasNSK
10 242 703 Mecze
2 558
345 Mecze
2 544
77 Mecze
2 485
118 Mecze
2 594
92 Mecze
2 546
71 Mecze
20
내과
10 238 418 Mecze
2 523
64 Mecze
2 557
120 Mecze
2 529
56 Mecze
2 566
86 Mecze
2 586
92 Mecze

Odkryj karty

ZAGRAJ ZA DARMO!

Dostępna na Xbox One i PC

Gra zawiera opcjonalne mikrotransakcje

Ta strona używa plików cookies. Nie zmienia to nic w sposobie jej przeglądania, ale jesteśmy zobowiązani o tym fakcie poinformować.

Więcej na temat Cookies

Nie pokazuj mi więcej tego komunikatu