NADCHODZĄCE WYDARZENIA:
TBA
Challenger #5Więcej informacji wkrótce
TBA
World MastersWięcej informacji wkrótce
#
Nazwa
*MMR
1
gwentsonneillon
10 392 622 Mecze
Nilfgaard
2 400
29 Mecze
Scoia'tael
2 542
170 Mecze
Królestwa Pn.
2 613
100 Mecze
Skellige
2 673
145 Mecze
Potwory
2 564
178 Mecze
2
aifbowman
10 325 945 Mecze
Nilfgaard
2 436
58 Mecze
Scoia'tael
2 590
83 Mecze
Królestwa Pn.
2 514
101 Mecze
Skellige
2 577
120 Mecze
Potwory
2 644
583 Mecze
3
Insomnia228
10 306 566 Mecze
Nilfgaard
2 503
161 Mecze
Scoia'tael
2 578
158 Mecze
Królestwa Pn.
2 553
59 Mecze
Skellige
2 592
95 Mecze
Potwory
2 583
93 Mecze
4
GameKingAT
10 295 286 Mecze
Nilfgaard
0
0 Mecze
Scoia'tael
2 593
70 Mecze
Królestwa Pn.
2 542
63 Mecze
Skellige
2 570
62 Mecze
Potwory
2 590
91 Mecze
5
Adzikov
10 259 315 Mecze
Nilfgaard
2 436
27 Mecze
Scoia'tael
2 601
75 Mecze
Królestwa Pn.
2 534
66 Mecze
Skellige
2 551
47 Mecze
Potwory
2 573
100 Mecze
6
BeardyBog
10 230 668 Mecze
Nilfgaard
2 548
126 Mecze
Scoia'tael
96
1 Mecze
Królestwa Pn.
2 528
107 Mecze
Skellige
2 603
203 Mecze
Potwory
2 551
231 Mecze
7
magpie131
10 216 542 Mecze
Nilfgaard
2 522
77 Mecze
Scoia'tael
2 527
185 Mecze
Królestwa Pn.
2 138
22 Mecze
Skellige
2 589
182 Mecze
Potwory
2 578
76 Mecze
8
내과
10 212 532 Mecze
Nilfgaard
0
0 Mecze
Scoia'tael
2 564
173 Mecze
Królestwa Pn.
2 499
99 Mecze
Skellige
2 559
110 Mecze
Potwory
2 590
150 Mecze
9
OrphanTears614
10 198 491 Mecze
Nilfgaard
2 550
54 Mecze
Scoia'tael
2 551
99 Mecze
Królestwa Pn.
480
5 Mecze
Skellige
2 551
94 Mecze
Potwory
2 546
239 Mecze
10
Santtu2x
10 185 251 Mecze
Nilfgaard
2 538
50 Mecze
Scoia'tael
2 558
55 Mecze
Królestwa Pn.
2 518
51 Mecze
Skellige
2 571
75 Mecze
Potwory
1 938
20 Mecze
11
HannuQ
10 179 297 Mecze
Nilfgaard
0
0 Mecze
Scoia'tael
2 513
64 Mecze
Królestwa Pn.
2 544
87 Mecze
Skellige
2 546
82 Mecze
Potwory
2 576
64 Mecze
12
ddonch
10 178 499 Mecze
Nilfgaard
2 526
92 Mecze
Scoia'tael
2 453
80 Mecze
Królestwa Pn.
2 550
110 Mecze
Skellige
2 565
125 Mecze
Potwory
2 537
92 Mecze
13
Halleluah McRat
10 143 443 Mecze
Nilfgaard
2 464
49 Mecze
Scoia'tael
2 517
111 Mecze
Królestwa Pn.
2 499
114 Mecze
Skellige
2 560
77 Mecze
Potwory
2 567
92 Mecze
14
Chezzy93
10 141 441 Mecze
Nilfgaard
2 445
65 Mecze
Scoia'tael
2 560
100 Mecze
Królestwa Pn.
576
6 Mecze
Skellige
2 568
98 Mecze
Potwory
2 568
172 Mecze
15
kacper322
10 138 317 Mecze
Nilfgaard
2 469
41 Mecze
Scoia'tael
2 517
34 Mecze
Królestwa Pn.
289
3 Mecze
Skellige
2 551
57 Mecze
Potwory
2 601
182 Mecze
16
네모모양
10 132 375 Mecze
Nilfgaard
2 486
50 Mecze
Scoia'tael
2 535
44 Mecze
Królestwa Pn.
2 534
81 Mecze
Skellige
2 553
72 Mecze
Potwory
2 510
128 Mecze
17
Poisound
10 129 454 Mecze
Nilfgaard
2 530
91 Mecze
Scoia'tael
2 538
60 Mecze
Królestwa Pn.
2 473
95 Mecze
Skellige
2 525
69 Mecze
Potwory
2 536
139 Mecze
18
McP0yle
10 128 593 Mecze
Nilfgaard
2 533
169 Mecze
Scoia'tael
2 420
39 Mecze
Królestwa Pn.
2 536
106 Mecze
Skellige
2 547
176 Mecze
Potwory
2 512
103 Mecze
19
alessio1996
10 122 295 Mecze
Nilfgaard
2 498
55 Mecze
Scoia'tael
2 521
70 Mecze
Królestwa Pn.
2 457
25 Mecze
Skellige
2 564
70 Mecze
Potwory
2 539
75 Mecze
20
radu.andrada
10 120 572 Mecze
Nilfgaard
2 506
114 Mecze
Scoia'tael
2 534
104 Mecze
Królestwa Pn.
1 344
14 Mecze
Skellige
2 555
259 Mecze
Potwory
2 525
81 Mecze
#
Nazwa
*MMR
Nilfgaard
Scoia'tael
Królestwa Pn.
Skellige
Potwory
1
gwentsonneillon
10 392 622 Mecze
2 400
29 Mecze
2 542
170 Mecze
2 613
100 Mecze
2 673
145 Mecze
2 564
178 Mecze
2
aifbowman
10 325 945 Mecze
2 436
58 Mecze
2 590
83 Mecze
2 514
101 Mecze
2 577
120 Mecze
2 644
583 Mecze
3
Insomnia228
10 306 566 Mecze
2 503
161 Mecze
2 578
158 Mecze
2 553
59 Mecze
2 592
95 Mecze
2 583
93 Mecze
4
GameKingAT
10 295 286 Mecze
0
0 Mecze
2 593
70 Mecze
2 542
63 Mecze
2 570
62 Mecze
2 590
91 Mecze
5
Adzikov
10 259 315 Mecze
2 436
27 Mecze
2 601
75 Mecze
2 534
66 Mecze
2 551
47 Mecze
2 573
100 Mecze
6
BeardyBog
10 230 668 Mecze
2 548
126 Mecze
96
1 Mecze
2 528
107 Mecze
2 603
203 Mecze
2 551
231 Mecze
7
magpie131
10 216 542 Mecze
2 522
77 Mecze
2 527
185 Mecze
2 138
22 Mecze
2 589
182 Mecze
2 578
76 Mecze
8
내과
10 212 532 Mecze
0
0 Mecze
2 564
173 Mecze
2 499
99 Mecze
2 559
110 Mecze
2 590
150 Mecze
9
OrphanTears614
10 198 491 Mecze
2 550
54 Mecze
2 551
99 Mecze
480
5 Mecze
2 551
94 Mecze
2 546
239 Mecze
10
Santtu2x
10 185 251 Mecze
2 538
50 Mecze
2 558
55 Mecze
2 518
51 Mecze
2 571
75 Mecze
1 938
20 Mecze
11
HannuQ
10 179 297 Mecze
0
0 Mecze
2 513
64 Mecze
2 544
87 Mecze
2 546
82 Mecze
2 576
64 Mecze
12
ddonch
10 178 499 Mecze
2 526
92 Mecze
2 453
80 Mecze
2 550
110 Mecze
2 565
125 Mecze
2 537
92 Mecze
13
Halleluah McRat
10 143 443 Mecze
2 464
49 Mecze
2 517
111 Mecze
2 499
114 Mecze
2 560
77 Mecze
2 567
92 Mecze
14
Chezzy93
10 141 441 Mecze
2 445
65 Mecze
2 560
100 Mecze
576
6 Mecze
2 568
98 Mecze
2 568
172 Mecze
15
kacper322
10 138 317 Mecze
2 469
41 Mecze
2 517
34 Mecze
289
3 Mecze
2 551
57 Mecze
2 601
182 Mecze
16
네모모양
10 132 375 Mecze
2 486
50 Mecze
2 535
44 Mecze
2 534
81 Mecze
2 553
72 Mecze
2 510
128 Mecze
17
Poisound
10 129 454 Mecze
2 530
91 Mecze
2 538
60 Mecze
2 473
95 Mecze
2 525
69 Mecze
2 536
139 Mecze
18
McP0yle
10 128 593 Mecze
2 533
169 Mecze
2 420
39 Mecze
2 536
106 Mecze
2 547
176 Mecze
2 512
103 Mecze
19
alessio1996
10 122 295 Mecze
2 498
55 Mecze
2 521
70 Mecze
2 457
25 Mecze
2 564
70 Mecze
2 539
75 Mecze
20
radu.andrada
10 120 572 Mecze
2 506
114 Mecze
2 534
104 Mecze
1 344
14 Mecze
2 555
259 Mecze
2 525
81 Mecze

Odkryj karty

ZAGRAJ ZA DARMO!

Dostępna na Xbox One i PC

Gra zawiera opcjonalne mikrotransakcje

Ta strona używa plików cookies. Nie zmienia to nic w sposobie jej przeglądania, ale jesteśmy zobowiązani o tym fakcie poinformować.

Więcej na temat Cookies

Nie pokazuj mi więcej tego komunikatu